Čestitamo Vam Dan neovisnosti

Na današnji dan prije 26 godina, 08. listopada 1991. godine, Hrvatski sabor je raskinuo državnopravne veze sa ex državom. Izabrali smo put neovisnosti i suverenosti. Ta odluka, koju su željno očekivali mnogi naraštaji, plaćena je visokom cijenom. Okupirani su dijelovi Hrvatske, mnogi su raseljeni, poniženi, pobijeni. No, hrvatski narod, složan kao nikad dotad, nadvladao je sve teškoće i u nametnutom Domovinskom ratu ostvario san – slobodnu, samostalnu i neovisnu Republiku Hrvatsku!

Ne zaboravimo ni stradanja kroz koja smo prolazili niti žrtve koje smo podnijeli, ali niti entuzijazam i predanost koja nas je pratila da taj sveti cilj ostvarimo!
Goran Dodig, predsjednik