Dokumenti

Zapisnik sa 5. sjednice Velikog vijeća Hrvatske demokršćanske stranke

Zapisnik sa 5. sjednice Velikog vijeća

Na temelju i u skladu s čl. 26., 27., i 28. Statuta Hrvatske demokršćanske stranke  predsjednik  VV Stranke sazvao je za dan 19. ožujka 2016. godine u Zagrebu sjednicu Velikog vijeća Stranke u 11:30 sati u prostorijama „Generalskog zbora“, Jurišićeva 7.

Predsjednik VV Metod Jurišić otvorio je sjednicu.1. Utvrđena je nazočnost  27 članova Velikog vijeća Stranke. 

    Ispunjeni su uvjeti za pravovaljano odlučivanje na sjednici VV Stranke.

2. Jednoglasno je usvojen dnevni red.

3. Sve potrebne materijale za rad Sjednice VV Stranke vijećnici su dobili putem e-maila.

Zapisnik s izbornog sabora HDS-a ogranak Omiš

HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA
 OGRANAK OMIŠ

 

Z A P I S N I K
S IZBORNOG SABORA HRVATSKE DEMOKRŠĆANSKE STRANKE OGRANKA OMIŠ
održanog 28. ožujka 2014. godine u Omišu, u Ilirskom sjemeništu, s početkom u 19,00 sati


Na početku Izbornog sabora HDS-a, Ogranka Omiš Ante Kovačić, član kandidacijsko-verifikacijskog povjerenstva, utvrdio je da Izbornom saboru nazoči ukupno 23 člana Stranke.
Nakon iskazane počasti Domovini i zahvalnosti hrvatskim braniteljima za žrtve koje su podnijeli za Domovinu Sabor Ogranka je započeo s radom.
Predsjedavatelj Sabora, ogranka Omiš predložio je sljedeći dnevni red:

Stranice