O nama

Hrvatska demokršćanska stranka – HDS

Dana 21. veljače 2009. godine u Zagrebu održan je Sabor ujedinjenja Hrvatskih demokršćana, Hrvatske kršćanske demokratske stranke i Hrvatskih proljećara. Za predsjednika stranke izabran je prof. dr. sc. Goran Dodig, a za potpredsjednike Ante Ledić i Petar Kaćunko.

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA utemeljena je 1989. godine kao prva demokršćanska stranka u Hrvatskoj. Političko djelovanje stranke proizlazi iz susreta evanđeoske poruke i njenih etičkih zahtjeva s pitanjima društvenog života. Iz toga proizlaze i temeljna načela u kojima se Stranka zalaže za: osobnost kao jamstvo slobode i dostojanstva čovjeka i izraz njegovog transcendentalnog određenja, uzajamnost kao opreku individualizmu i kolektivizmu, supsidijarnost, uređujuću društvenopolitičku zadaću države usmjerenu u zajedničkom dobru, sveobuhvatne društvene promjene kao opreku klasnoj borbi, demokratske ustanove utemeljene na općem i jednakom pravu glasa te povijesnu, političku i kulturnu samostojnost Hrvatske. Svoj politički nauk Stranka temelji na društvenom nauku Katoličke crkve te na sintezi bogatih povijesnih, kulturnih i političkih iskustava svih hrvatskih naraštaja. Osnovni ciljevi su određeni Programskim načelima, a u bitnome oni su:

 • uređenje države na demokršćanskim načelima;
 • kulturna i duhovna obnova Hrvatske;
 • zaštita života od začeća do prirodne smrti;
 • zaštita obitelji;
 • zalaganje i stvaranje uvjeta za pravedan i trajan mir u Hrvatskoj, u susjednim državama i u svijetu;
 • suradnja sa susjednim državama, europskim državama i državama svijeta;
 • stvaranje uvjeta, organiziranje i poticanje znanstvenog, tehnološkog i gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj;
 • očuvanje i poticanje kulturnih, znanstvenih, tehničkih i gospodarskih odnosa s drugim državama širom svijeta, a napose u Europi;
 • promicanje i unaprjeđivanje najviših obrazovnih i znanstvenih standarda, kao i unaprjeđivanje tih standarda u socijalnoj politici;
 • poticanje i promicanje i unaprjeđivanje demokracije zasnovane na demokršćanskim načelima te prava i pravne države, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu;
 • uključivanje Hrvatske u rad u kulturnoj i duhovnoj obnovi Europe i svijeta uključivanjem u međunarodne organizacije;
 • jednakih izgleda i mogućnosti na uspjeh svima;
 • sveobuhvatna skrb za čovjeka i svaku osobu – pojedinca;
 • zaštita obitelji, mlađeg naraštaja, djece i mladeži;
 • posebna briga i skrb o odgoju mladog naraštaja;
 • osiguranje uvjeta za besplatno cjelokupno obrazovanje;
 • poticaj i zaštita poduzetništva;
 • posebna briga o potrebitima, invalida, starih, nemoćnih i hendikepiranih osoba;
 • poštovanje načela supsidijarnosti, trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku;
 • razvoj kulture i slobode javnih medija;
 • provođenje denacionalizacije otetih dobara i omogućavanje provratka iseljeništvu;
 • poticanje i zaštita solidarnosti i socijalne brige onih koji imaju za one koji nemaju;
 • očuvanje i zaštita okoliša;
 • zalagati se da rad i radnik budu poštovani i pravedno nagrađeni, stvarajući time uvjete za poduzetnike i poduzetništvo dostojno čovjeka;
 • zagovarati i zastupati tržište rada i kapitala na čvrsto reguliranim odnosima u većinskom javnom vlasništvu u odnosu s privatnim vlasništvom;
 • zalagati se za energetsku neovisnost države Hrvatske uz očuvanje njenog okoliša;
 • zalagati se za dostatnu proizvodnju ekološke hrane u hrvatskoj;
 • poštivati starost i vrijednosti koje su postigle generacije prije vas.

Hrvatska Demokršćanska Stranka koristi kolačiće da bi osigurali prilagođeno i bolje iskustvo korištenja web stranice.​ Više o pravilima o kolačićima pročitajte ovdje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close