Poticaji i smjernice

IZBORNA NAČELA DOMOLJUBNE KOALICIJE I HDS-a 2015

IZBORNA NAČELA DOMOLJUBNE KOALICIJE I HRVATSKE DEMOKRŠĆANSKE STRANKE (HDS) 2015 

 
1.    NAČELO  POVJERENJA
 
Hrvatsko društvo je zadnjih godina izloženo nedopustivim podjelama po brojnim osnovama što se očituje sveopćim nepovjerenjem naroda prema vlasti, ali i nepovjerenjem među društvenim skupinama. U takvim okolnostima DOMOLJUBNA koalicija svojim postupcima mora pokazati da obnašatelji društvenih funkcija na svim razinama su zaduženi da rade za narod a nipošto isključivo za svoje interese. Osim toga, treba pokazati da ni jedna društvena skupina ne smije biti dovedena u nejednak položaj u odnosu na ostale. To je prva i temeljna pretpostavka uspostave povjerenja i zajedništva da bi Hrvatska započela rješavati nagomilane probleme.

Zbog čega je hrvatsko gospodarstvo traumatizirano?

Evo što je rekao prof.dr.sc. Goran Dodig na predstavljanju knjige ''Slom lažnog proroštva'' dr.sc. Gorana Marića

 ''Nemojmo biti utopljeni u maticu istih i istog, jer se na taj način ne može učiniti nikakvo veliko djelo'' – čulo se sa predstavljanja knjige ''Slom lažnog proroštva'' (15.10.2015.) saborskog zastupnika i vrsnog stručnjaka iz područja političke ekonomije doc. dr.sc. Gorana Marića (HDZ) u prepunoj dvorani Nadbiskupijskog sjemeništa u Splitu.

Dobrima čovjek može raspolagati samo puninom snage u slobodi duha. Zato i zakoni moraju predstavljati opće težnje i promicati korist i najdublje interese nacije. Neoliberalna doktrina i tržišni fundamentalizam zastupajući isključivo interese financijskog kapitala, stvaraju državu velikog socijalnog jaza, naglašava autor. ''Oni stvaraju raslojenu državu u kojoj je financijski kapital odvojen od realnog sektora, a vrlo tanak sloj bogatih odvojen je od ostatka društva.'' Dosadašnja ekonomska politika u društvo je uvukla siromaštvo, povećala socijalnu segregaciju i razlike, do činjenice da su socijalni amortizeri popustili. Za porezni sustav tvrdi da je nefunkcionalan, stihijski, voluntaristički, nedosljedan i neuravnotežen. Ističe da nam je potrebna mobilizacija stečenih i postojećih znanja. Potrebne su nam izmjene Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, a Državnoj reviziji bi se trebalo omogućiti revidiranje HNB-a tako da se HNB-u nametne suodgovornost za ekonomski rast, zaposlenost i stabilnost cijena. Zadaća je države reagirati i trajno otkloniti sve tržišne paradokse i promašaje kao što je to slučaj vezivanja kredita uz švicarski franak. Nadalje, potrebno nam je ozdravljenje pravosuđa jer neuravnoteženi kriteriji u postupanju Državnog odvjetništva, posebice županijskih odvjetništava, negativno utječu na poslovnu aktivnost i učinkovitost svih javnih usluga.

Ivan Keglević: Moja vizija Hrvatske

Ivan Keglević - bivši predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke

BEČ – U Hrvatskom centru u Beču, u petak 19.06.2015., održano je predavanje dipl. Ing. Ivana Keglevića, bivšeg predsjednika Hrvatske demokršćanske stranke pod nazivom „Moja vizija Hrvatske“.

U kolikoj su mjeri hrvatski Bečani zainteresirani za budućnost Hrvatske, svjedočila je dobro posjećenost predavanja koje je organizirao Hrvatski svjetski kongres u Austriji.
Od države koja „živi“ od PDV-a, koji je nedjeljivo vezan uz potrošnju, učiniti državu koja će živjeti od vlastitog rada, uz poštivanje manje više svih međunarodnih ugovora, vrlo je zahtjevna zadaća. Očito je da hrvatskoj Vladi nedostaje i vizije i samopouzdanja. No nedostatak tih preduvjeta je isto tako nazočan u hrvatskom narodu. – rekao je Ivan Keglević.
Aktiviranje zakona o zaštitnom pojasu na moru, posljedice bi bile vidljive u jačanju hrvatskog ribarstva, koje bi omogućile njegov razvoj, te potencijalno postupno stvaranje konkurentnosti naših ribara i na međunarodnim morima- govori Keglević.

HRVATSKO KATOLIČKO LIJEČNIČKO DRUŠTVO REAGIRALO NA IZJAVU MIRELE HOLY

Hrvatsko katoličko liječničko društvo: Pravo na priziv savjesti definirano Ustavom – u praksi se ostvaruje u većini država svijeta

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) je katolička stručna nevladina organizacija, koja okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu koji ovim putem žele reagirati na izjavu Mirele Holy i stranke ORaH za koju članovi HKLD-a drže da je u polazištu teška zabluda s obzirom na poznavanje, ili prezir: osnovnih medicinskih saznanja, očitih i prihvaćenih sukladno medicini temeljenoj na dokazima (evidence-based medicine) kao i temeljnih etičkih načela o vrednoti i poštivanju ljudskog života.
Podsjećaju kako stranka ORaH daje prijedlog ciljanih mjera kojima bi se represivno djelovalo na priziv savjesti ginekologa. Jedna od mjera je uvjetovanje ne pozivanja na priziv savjesti pri zapošljavanju ginekologa kao i poticajne mjere u vidu stimulacija dodacima na plaću ginekolozima koji takve zahvate obavljaju.
Glasnogovornik stranke ORaH-a Dean Šarčević obraća se odgovorom na upit o navedenim mjerama obrazlažući da se njihova stranka „apsolutno protivi zabrani pobačaja te da država mora jamčiti prava žena na suverenitet nad tijelom te je dužna osigurati ženama pravo na izbor te kako je ORaH stava da nikakve sankcije ili diskriminacija liječnika zbog priziva savjesti ne dolaze u obzir jer bi to bilo protuzakonito te da budući da ne možemo inzistirati na ostvarenju prava jedne osobe kršenjem prava druge osobe.
Sukladno navedenom HKLD reagira na izjavu ukazujući na “njezine kontradiktornosti, obmane i neistine ukazujući da neodgovorno nepoznavanje stvari uvodi u velika zla”.
Navode kako je prvenstveno, pravo na priziv savjesti definirano Ustavom Republike Hrvatske, osnovno je ljudsko pravo i sastavni je dio slobode mišljenja koje je priznato na međunarodnoj razini, a u praksi se ostvaruje u većini država svijeta.

Mađarske banke moraju vratiti 2 do 3 milijarde eura dužnicima

Mađarske banke moraju vratiti 2 do 3 milijarde eura dužnicima

Radi se o potpuno jednakim okolnostima uslijed kojih je Udruga Franak inicirala i organizirala podizanje kolektivne tužbe protiv osam banaka u Republici Hrvatskoj.

Mađarska vlast je u petak donijela prvi zakon (od dva) kojim se nalaže bankama da dužnicima vrate preplaćene iznose otplatnih rata za kredite s valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima, a doneseni zakon temelji se na odluci mađarskog Vrhovnog suda, koja se pak temelji na odluci Europskoga suda pravde.
Banke će morati vratiti dužnicima razliku koja proizlazi iz primjene prodajnog tečaja banke i srednjeg tečaja centralne banke te će morati vratiti sve preplaćene iznose zbog jednostranih povećanja kamata. Banke su odgovorne i jer nisu informirale potrošače o rizicima koje za njih donosi ugovaranje valutne klauzule u švicarskim francima.
Konverzija kredita švicarskim francima u skladu s početnim tečajem CHF-a riješit će se drugim zakonom koji se planira za donošenje u rujnu. Viceguverner Mađarske središnje banke procjenjuje da će banke morati vratiti ukupno između 2 i 3 milijarde eura dužnicima.

Zadržimo pravo na narodni referendum!

Potpišite peticiju protiv totalitarnog prijedloga zakona o referendumu i podržite prijedloge koji će unaprijediti referendumsku praksu!

Novi prijedlog Zakona o referendumu predlaže mogućnost referendumskog izjašnjavanja građana u samo 300 za to predviđenih ureda državne uprave dok se npr. na izborima možemo izjasniti na oko 2000 mjesta za glasanje.
Potpisivanje bi bilo moguće samo za vrijeme radnog vremena tih ureda i to pred državnim službenicima.
Ova ideja jako podsjeća na totalitarističke režime, jer bi lokalne strukture vlasti imale uvid tko je potpisnik inicijative za referendum, te bi stoga svaki potpis zahtijevao iznimnu građansku hrabrost.  
Građanski referendum je najizravniji oblik demokratskog odlučivanja i jedno od temeljnih i Ustavom zagarantiranih prava građana. 

Vratimo Europsku uniju ljudima!

Udruga Citizen Go, u suradnji sa Austrijskim ekonomskim centrom i Free Market Road Show, pokrenula je peticiju povodom EU parlamentarnih izbora u kojem od europskih parlamentaraca traži smanjenje birokratskog aparate te omogućavanje većih ekonomskih i tržišnih sloboda. Ili, kako je to na nedavno održanom FMRS-u bilo rečeno, manje Buxellesa, više supsidijarnosti.

Peticiju možete potpisati ovdje, a nastavku posta donosim i prijevod teksta peticije na hrvatski jezik.
 

"Kršćani za Europu" pokrenuli interaktivnu mrežnu stranicu za EU izbore

Foto: IXE

Kršćani trebaju bolje razumjeti Europu i aktivno sudjelovati u političkim raspravama u Bruxellesu. To je cilj koji je sebi zadala "Inicijativa kršćani za Europu" (IXE).
Uoči europskih izbora koji će se održati krajem svibnja, skupina je pokrenula interaktivnu mrežnu stranicu pod naslovom "The Europe Experience" (Europsko iskustvo"). Ta višejezična stranica (www.theeuropeexperience.eu) želi jačati svijest europskih građana te postati stalnom platformom za rasprave o europskim temama.

U Slovačkoj se radi očuvanja braka ujedinile ljevica i desnica

Foto:Universitypost.dk

Izgleda da će u Slovačkoj (Bratislava) doći do povijesnog sporazuma između političke ljevice i političke desnice. “Mi ćemo uvrstiti u Ustav da brak može postojati samo između muškarca i žene“, kaže Jan Figel, potpredsjednik slovačkog parlamenta. “To je odgovor na pokušaj da nam se nametne teorija rodne ideologije” .
24. veljače slovački premijer Robert Fico i čelnik Demokršćanske stranke Republike Slovačke, Jan Figel (KDH) pristali su na ustavni amandman. Lideri socijalista i demokršćana su se dogovorili da potvrde brak kao zajednicu između muškarca i žene u Ustavu, a “Ustavni amandman zabranjuje legalizaciju braka između istospolnih osoba“, kazao je Figel .

Stranice