Mađarske banke moraju vratiti 2 do 3 milijarde eura dužnicima

Mađarske banke moraju vratiti 2 do 3 milijarde eura dužnicima

Radi se o potpuno jednakim okolnostima uslijed kojih je Udruga Franak inicirala i organizirala podizanje kolektivne tužbe protiv osam banaka u Republici Hrvatskoj.

Mađarska vlast je u petak donijela prvi zakon (od dva) kojim se nalaže bankama da dužnicima vrate preplaćene iznose otplatnih rata za kredite s valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima, a doneseni zakon temelji se na odluci mađarskog Vrhovnog suda, koja se pak temelji na odluci Europskoga suda pravde.
Banke će morati vratiti dužnicima razliku koja proizlazi iz primjene prodajnog tečaja banke i srednjeg tečaja centralne banke te će morati vratiti sve preplaćene iznose zbog jednostranih povećanja kamata. Banke su odgovorne i jer nisu informirale potrošače o rizicima koje za njih donosi ugovaranje valutne klauzule u švicarskim francima.
Konverzija kredita švicarskim francima u skladu s početnim tečajem CHF-a riješit će se drugim zakonom koji se planira za donošenje u rujnu. Viceguverner Mađarske središnje banke procjenjuje da će banke morati vratiti ukupno između 2 i 3 milijarde eura dužnicima.

- Radi se o potpuno jednakim okolnostima uslijed kojih je Udruga Franak inicirala i organizirala podizanje kolektivne tužbe protiv osam banaka u Republici Hrvatskoj. To su okolnosti koje je prihvatio i sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Radovan Dobronić, koji je presudio da su tužene banke krive te da moraju promijeniti ugovorne odredbe u CHF kreditima - stoji u priopćenju Udruge Franak koja je prije godinu dana (4. srpnja) dobila nepravomoćni spor u tužbi protiv osam banaka zbog nezakonitog poslovanja kod ugovaranja kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima i promjenjivom kamatnom stopom.

Bude li presuda potvrđena nakon žalbenog postupka, a odluku o tome Visoki trgovački sud trebao bi donijeti kroz 25 dana, i banke u Hrvatskoj će morati promijeniti ugovorne odredbe za kredite u švicarskim francima tako da glavnica bude izražena u kunama u iznosu koji je isplaćen u fazi korištenja kredita i uz fiksnu kamatnu stopu, a u postotku koji je bio izrijekom naveden u sklopljenom potrošačkom ugovoru kao važeća stopa redovne kamate na dan sklapanja ugovora.
Izvor: www.24sata.hr