ZAŠTO GLASOVATI ZA LISTU LJUDI SA STAVOM

Kandidati za vijećnike na obje liste za grad Split i Splitsko-Dalmatinsku Županiju su ljudi s jasnim, čvrstim i definiranim političkim, nacionalnim, društvenim i socijalnim stavovima koji će sutra kao županijski i gradski vijećnici:

 

Braniti i promicati naše tradicijske hrvatske i demokršćanske vrijednosti;

Ujedno će biti socijalno osjetljivi prema svim kategorijama ljudi, poglavito prema najugroženijim skupinama, dakle,
kao što kaže predsjednik HDS, dr. Dodig naša je vodilja „čovjek ispred politike“ i „bolje 5 miliona zadovoljnih nego 200 bogatih“;

Braniti ćemo i zastupati interese običnog čovjeka, braniti i uvažavati svakog hrvatskog branitelja, štiteći dignitet i pravednost Domovinskog rata,
na gradskim i županijskim vijećima: poticati ćemo projekte u interesu grada Splita i Županije, a time i interese svih građana;

Ljudi na našim listama imaju jasno definirane političke stavove, nikada nisu ukaljali svoj obraz, što je garancija da nisu potkupljivi i da će uvijek raditi u interesu hrvatske države i njezinih građana. Biti ćemo istinski korektiv i HDZu i SDPu, kao i svima ostalima.

Svojim djelovanjem nikada nećemo ugroziti državne i nacionalne interese, kao i interese lokalne zajednice, grada Splita i Splitsko-Dalmatinske županije
 

Sve su to valjani razlozi zbog kojih birači na ovim lokalnim izborima trebaju podržati listu dr. Dodiga odnosno Hrvatsku demokršćansku stranku i listu Luke Podruga, Hrvatsku čistu stranku prava. Podršku našim listama daje i poznata pravašica Ruža Tomašić, sa svojom Konzervativnom strankom.

 

Odgovori