Vratimo Europsku uniju ljudima!

Udruga Citizen Go, u suradnji sa Austrijskim ekonomskim centrom i Free Market Road Show, pokrenula je peticiju povodom EU parlamentarnih izbora u kojem od europskih parlamentaraca traži smanjenje birokratskog aparate te omogućavanje većih ekonomskih i tržišnih sloboda. Ili, kako je to na nedavno održanom FMRS-u bilo rečeno, manje Buxellesa, više supsidijarnosti.

Peticiju možete potpisati ovdje, a nastavku posta donosim i prijevod teksta peticije na hrvatski jezik.
 

Upućeno: predsjedniku Peticijske komisije Europskog parlamenta
 
Tražimo sljedeće:
 
ODGOVORAN I UČINKOVIT PARLAMENT, MANJU KOMISIJU S OGRANIČENIM OVLASTIMA, JAKU EKONOMIJU, DEMOKRATSKU I SLOBODNIJU EUROPSKU UNIJU.
  1. Europska komisija treba biti smanjena na polovicu sadašnjeg broja članova i odreći se utjecaja na EU legislativu.
  2. Europski parlament treba smanjiti teret “crvene vrpce” [rigidna regulativa koja onemogućuje normalno poslovanje, op. prev.] na poslovni sektor.
  3. Europski parlament treba objaviti plaće svih europskih parlamentarnih zastupnika i ostvarene troškove, kao i učestalost sudjelovanja na glasovanju.
  4. Ne smije doći do novih povećanja EU poreza, kao ni spašavanja posrnulih poduzeća u Eurozoni. Umjesto toga, treba se fokusirati na ugovore o slobodnoj trgovini sa SAD-om, Kanadom, Japanom i Indijom.
  5. Nacionalni parlamenti moraju imati ovlast blokirati EU zakone.
 
Peticiju možete potpisati na:
Bring the European Union Back to the People!